GEA Nedir?

GEA-Toprak Ana-1994 senesinde, Aktiffelsefe Kültür Derneği bünyesinde kurulmuş Arama Kurtarma, Ekoloji ve Sosyal Kampanyalar Grubudur.

GEA, Ulusal ve Uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde
canlı varlıkların hayatını korumak ve kurtarmak için gönüllü çalışmalar sürdürmektedir.
GEA, vatandaşlık bilinciyle hareket eden gönüllülerden oluşmuştur.
GEA, bir kısaltma değildir. Bütün Mitolojilerdeki, yaşamın ve bereketin
kaynağı “Toprak Anadır”

GEA'nın Kuruluş Amacı ve İlkeleri Nelerdir?

• Din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan kişilere
yardım etmek.
• Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek.
• Gönüllülük, vatandaşlık ve gönüllü hizmet değerlerini aktif çalışmalarla birleştirmek.
• Doğayla bütünleşmeyi sağlamak için bireyin kapasitelerini gerçekleştirmek.
• İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan
dünyayı korumak için faaliyetler organize etmek.
• Doğal ve çevresel felaketlere hazırlıklılığı geliştirmek.

Gea,afet,Van,

GEA Arama Kurtarma Ekoloji Grubu © 2012